Sprawozdanie z konferencji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mirosław Leszczyński   
Środa, 27 Czerwiec 2012 13:05

 

Konferencja

pn.:

„Ewaluacja, jako skuteczne narzędzie poprawy jakości kształcenia i zarządzania
w szkołach” 

             W dniu 22 czerwca 2012 r. w godz. 11.00 – 14.00 odbyła się konferencja pn. :"Ewaluacja, jako skuteczne narzędzie poprawy jakości kształcenia i zarządzania w szkołach". Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół i placówek miasta Białegostoku zorganizowana z inicjatywy z Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w CKU w Białymstoku.

W konferencji udział wzięli m.in.:

Pan Ryszard Pszczółkowski –  Dyrektor Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku;

Pani Lucja Orzechowska – z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Program konferencji
11.00 - 11.10  - Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników. Bożena Barbara Krasnodębska.
11.10 - 12.00 - Wykład na temat roli ewaluacji wewnętrznej w podnoszeniu jakości pracy szkół i placówek oświatowych - Klemens Stróżyński.
12.00 - 12.30  - Ewaluacja wewnętrzna-planowanie procesu ewaluacji - Klemens Stróżyński.
12.30 -12.50 - Przerwa kawowa. Poczęstunek.
12.50 -13.10 - Badania prowadzone przez Pracownie Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w CKU – Jerzy Mantur, prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej.
13.10 -13.30 - Omówienie zastosowania  pakietu Selteco  do realizacji wybranych zagadnień
podstawy programowej z zakresu informatyki i TI – Piotr Wojtecki, przedstawiciel
Selteco Softwere.
13.20 -13.40 – System nowoczesnej edukacji szkoły XXI wieku z dziennikiem
elektronicznym – Tomasz Kocot, przedstawiciel firmy Education Media House Sp. z o.o.
13.40 -13.50 - Dyskusja.
13.50 -14.00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji.

 Konferencję otworzyła Pani Bożena Barbara Krasnodębska – dyrektor  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku witając zaproszonych gości oraz uczestników konferencji. Szczególnie gorąco  Pani Dyrektor powitała Pana Klemensa Stróżyńskiego  i zaprezentowała zebranym  jego sylwetkę jako wieloletniego nauczyciela, z wykształcenia polonistę, byłego dyrektora Wojewódzkiego Ośródka Metodycznego w Poznaniu i wykładowcę na Podyplomowym Studium Ewaluacji Dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie jest Rzeczoznawcą MEN ds. podręczników szkolnych i współpracownikiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Pani  Dyrektor Bożena Barbara Krasnodębska dodała, iż Pan Klemens Stróżyński jest autorem kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów w pismach oświatowych i kulturalnych. 

 Podczas konferencji Pan Klemens Stróżyński wystąpił jako ekspert ds. ewaluacji.

Pani Dyrektor Bożena Barbara Krasnodębska przekazała prowadzenie konferencji Panu  Jerzemu Mantur, kierownikowi Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji.

Pan Klemens Stróżyński przedstawił uczestnikom znaczenie terminu ewaluacja w kontekście wytycznych MEN jako elementu nadzoru pedagogicznego. Zapoznał zebranych z hierarchią celów ewaluacji wewnętrznej. Zwrócił uwagę na wnioski wynikające z porównania ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, podkreślając m.in. Ewaluacja wewnętrzna może ujawnić takie informacje i takie uwarunkowania pracy szkoły, których nie potrafi uzyskać badanie zewnętrzne – i to powinna „wziąć” ewaluacja zewnętrzna. Z kolei ewaluacja zewnętrzna dysponuje doskonalszymi, bo opracowanymi na potrzeby wielu badań, procedurami i narzędziami – i ewaluacja wewnętrzna powinna od zewnętrznej „wziąć” zasady budowania narzędzi, zbierania informacji i wyciągania wniosków. Materiały w załączeniu. załącznik1, załącznik2

Po przerwie Pan Jerzy Mantur:

- zaprezentował działania pracowni na rzecz szkół i placówek miasta Białegostoku. Zapoznał uczestników konferencji z zakresem bieżących i przyszłych zadań zwracając uwagę m.in. na:

* działania w zakresie pomiaru osiągnięć szkolnych i ewaluacji, prowadzenie zleconych badań osiągnięć szkolnych, analiz wyników oraz wykorzystywanie wyników do tworzenia planów i programów naprawczych,

* wspieranie nauczycieli w zakresie konstrukcji testów dydaktycznych i analizy wyników nauczania,

* wspierania dyrektorów szkół w zakresie ewaluacji wewnętrznej. 

- następnie zapoznał zebranych z wynikami raportu z badań „Styl życia młodzieży Białegostoku”. Zachęcił dyrektorów szkół oraz pedagogów do analizy wniosków i rekomendacji zaproponowanych przez zespół badawczy. Materiały w załączeniu.

Pan Piotr Wojtecki, przedstawiciel firmy Selteco, zaprezentował możliwości programowe firmy Selteco w zakresie wspomagania szkół. Więcej informacji nt. oferty programowej firmy Selteco pod adresem:http://www.selteco.pl/

Następnie Pan Tomasz Kocot, przedstawiciel firmy Education Media House Sp. z o.o. zaprezentował system nowoczesnej edukacji szkoły XXI wieku z dziennikiem elektronicznym. Więcej informacji nt. programu Nasze Oceny pod adresem:http://www.naszeoceny.pl/kontakt.html

Na zakończenie konferencji Pan Jerzy Mantur zachęcił zebranych do dyskusji. Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele zadawali pytania dotyczące możliwości zastosowania zaprezentowanych programów w kontekście zarządzania placówką.

W konferencji udział wzięło ponad 50 osób (dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli) zainteresowanych problematyką ewaluacji.

Wszystkim prelegentom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę oraz życzymy udanych wakacji.

Dyrektor CKU

Bożena Barbara Krasnodębska 

Zdjęcia z konferencji

Zmieniony ( Czwartek, 28 Czerwiec 2012 15:05 )