Raporty Drukuj

 

2018/2019

W kierunku inkluzji społecznej - potrzeby osób z niepełnosprawnościa w mieście Białystok

Ewaluacja strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Białegostoku

 

 


 

 

Raport - Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok

 


Systemowe badania na rzecz Urzędu Miejskiego - kliknij, aby pobrać raporty

Raport - Świadomość wychowawcza białostockich rodzin 2013


 

Raport-Styl Życia Młodzieży Białegostoku-Białystok 2012 r. Słowo wstępne Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego do raportu.

Zmieniony ( Piątek, 18 Styczeń 2019 08:44 )